St.prp. nr. 18 (2005-2006)

Om endringar på statsbudsjettet for 2005 under diverse kapittel administrerte av Justis- og politidepartementet

Om endringar på statsbudsjettet for 2005 under diverse kapittel administrerte av Justis- og politidepartementet

Les dokumentet

Kap. 410, 414, 430, 440, 450, 466, 470, 471, 3410, 3430, 3440, 3450

St.prp. nr. 18

(2005-2006)

Om endringar på statsbudsjettet for 2005 under diverse kapittel administrerte av Justis- og politidepartementet

Tilråding frå Justis- og politidepartementet av 25. november 2005, godkjent i statsråd same dag. (Regjeringa Stoltenberg II)

Erstatning til etterlatne etter omkomne i forliset av «Utvik Senior»

Følg proposisjonen på Stortinget