St.prp. nr. 18 (2005-2006)

Om endringar på statsbudsjettet for 2005 under diverse kapittel administrerte av Justis- og politidepartementet

Om endringar på statsbudsjettet for 2005 under diverse kapittel administrerte av Justis- og politidepartementet

Les dokumentet

Erstatning til etterlatne etter omkomne i forliset av «Utvik Senior»

Følg proposisjonen på Stortinget