St.prp. nr. 18 (2007-2008)

Om endringar i statsbudsjettet for 2007 under Justis- og politidepartementet

Om endringar i statsbudsjettet for 2007 under Justis- og politidepartementet

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget