St.prp. nr. 19 (2002-2003)

Om endringar av løyvingar på statsbudsjettet 2002 under Barne- og familiedepartementet

Om endringar av løyvingar på statsbudsjettet 2002 under Barne- og familiedepartementet

Les dokumentet

Vidare behandling av saka

Følg proposisjonen på Stortinget