St.prp. nr. 19 (2002-2003)

Om endringar av løyvingar på statsbudsjettet 2002 under Barne- og familiedepartementet

Til innhaldsliste

1 Innleiing

I denne proposisjonen legg Barne- og familiedepartementet fram endringsforslag på statsbudsjettet for 2002 i samsvar med pkt. 2 nedanfor.

Til forsida