St.prp. nr. 2 (1998-99)

Om nødhjelp til Kosovo

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget