St.prp. nr. 2 (2005-2006)

Om utbygging og finansiering av rv 7/rv 13 Hardangerbrua i Hordaland

Om utbygging og finansiering av rv 7/rv 13 Hardangerbrua i Hordaland

Les dokumentet

Vidare behandling av saka

Følg proposisjonen på Stortinget