St.prp. nr. 2 (2005-2006)

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgjevar: Samferdselsdepartementet

Om utbygging og finansiering av rv 7/rv 13 Hardangerbrua i Hordaland

Om utbygging og finansiering av rv 7/rv 13 Hardangerbrua i Hordaland

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget