St.prp. nr. 20 (1997-98)

Om endringar på statsbudsjettet og Svalbardbudsjettet for 1997 under diverse kapittel administrerte av Justis- og politidepartementet

Om endringar på statsbudsjettet og Svalbardbudsjettet for 1997 under diverse kapittel administrerte av Justis- og politidepartementet

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget