St.prp. nr. 20 (1998-99)

Om bevilgningsendringer under programområde 16 Fiskeri-, havbruks- og kystforvaltning

Om bevilgningsendringer under programområde 16 Fiskeri-, havbruks- og kystforvaltning

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget