St.prp. nr. 20 (2008-2009)

Om endringar i statsbudsjettet for 2008 under Justis- og politidepartementet (drift av redningshelikoptertenesta)

Om endringar i statsbudsjettet for 2008 under Justis- og politidepartementet (drift av redningshelikoptertenesta)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget