St.prp. nr. (2001-2002)

Innledende del

FOR BUDSJETTERMINEN 2002
Utgiftskapitler: 0800-0868 Inntektskapitler: 3859-3860

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget