St.prp. nr. (2001-2002)

Innledende del

For budsjetterminen 2002 under Barne- og familiedepartementet Utgiftskapitler: 0800-0868 Inntektskapitler: 3859-3860

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget