St.prp. nr. 21 (1998-99)

Om endring av bevilgninger under Kulturdepartementets budsjett for 1998

Om endring av bevilgninger under Kulturdepartementets budsjett for 1998

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget