St.prp. nr. 21 (2008-2009)

Om endringar i Statsbudsjettet for 2008 under ­ Justis- og politidepartementet

Om endringar i Statsbudsjettet for 2008 under ­ Justis- og politidepartementet

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget