St.prp. nr. 22 (2005-2006)

Om endringer av bevilgninger på statsbudsjettet for 2005 under Landbruks- og matdepartementet

Om endringer av bevilgninger på statsbudsjettet for 2005 under Landbruks- og matdepartementet

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget