St.prp. nr. 23 (2004-2005)

Endringer på statsbudsjettet 2004 under Moderniseringsdepartementet

Endringer på statsbudsjettet 2004 under Moderniseringsdepartementet

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget