St.prp. nr. 24 (1997-98)

Om samtykke til ratifikasjon av konvensjon av 15. desember 1992 om forliksbehandling og voldgift innenfor OSSE, med tilhørende finansprotokoll

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget