St.prp. nr. 24 (2004-2005)

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Kultur- og kirkedepartementet

Om endring i bevilgninger under Kultur- og kirkedepartementets budsjett for 2004

Om endring i bevilgninger under Kultur- og kirkedepartementets budsjett for 2004

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget