St.prp. nr. 25 (2003-2004)

Om endringar på statsbudsjettet for 2003 under diverse kapittel administrerte av Justis- og politidepartementet

Om endringar på statsbudsjettet for 2003 under diverse kapittel administrerte av Justis- og politidepartementet

Les dokumentet

Vidare behandling av saka

Følg proposisjonen på Stortinget