St.prp. nr. 26 (1996-97)

Om konvertering av Statkraft SFs ansvarlige lån til egenkapital

Om konvertering av Statkraft SFs ansvarlige lån til egenkapital

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget