St.prp. nr. 26 (2000-2001)

Om endringar på statsbudsjettet for 2000 under diverse kapittel administrerte av Justis- og politidepartementet

Om endringar på statsbudsjettet for 2000 under diverse kapittel administrerte av Justis- og politidepartementet

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget