St.prp. nr. 27 (2002-2003)

Endringer på statsbudsjettet for 2002 under Arbeids- og administrasjonsdepartementet

Endringer på statsbudsjettet for 2002 under Arbeids- og administrasjonsdepartementet

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget