St.prp. nr. 27 (2005-2006)

Om samtykke til godkjennelse av endringer av 20. mai 2004 i Den internasjonale konvensjon om sikkerhet for menneskeliv til sjøs av 1. november 1974 og Den internasjonale konvensjon om etter- søkning og ­redning til sjøs av 27. april 1979

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget