St.prp. nr. 28 (1999-2000)

Om samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr 173/1999 av 26. november 1999 om endring av Protokoll 31 til EØS-avtalen om EFTA/EØS-landenes deltagelse i det femårige rammeprogrammet for forbrukerpolitikk

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget