St.prp. nr. 28 (2007-2008)

Ny saldering av statsbudsjettet 2007

Ny saldering av statsbudsjettet 2007

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget