St.prp. nr. 29 (1997-98)

Om samtykke til å godkjenne protokoller, undertegnet den 16. desember 1997, vedrørende Polen, Tsjekkia og Ungarns tiltredelse til Traktaten for det nordatlantiske område

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget