St.prp. nr. 29 (1998-99)

Om samtykke til at Norge deltar i den 5. kapitaløkning i Den afrikanske utviklingsbank

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget