St.prp. nr. 29 (2001-2002)

Om samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 140/2001 av 23. november 2001 om endring av EØS-avtalens protokoll 2 og 3 om bearbeidede landbruksvarer og andre landbruksvarer

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget