St.prp. nr. 29 (2004-2005)

Om samtykke til ratifikasjon av en frihandelsavtale mellom EFTA-statene og Libanon og en tilknyttet landbruksavtale mellom Libanon og Norge, begge av 24. juni 2004

Les dokumentet

Utrykte vedlegg

Følg proposisjonen på Stortinget