St.prp. nr. 3 (1996-97)

Informasjonstiltak for å begrense elforbruket

Informasjonstiltak for å begrense elforbruket

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget