St.prp. nr. 30 (2002-2003)

Om endringar på statsbudsjettet for 2002 under kapittel administrerte av Utanriksdepartementet

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget