St.prp. nr. 30 (2003-2004)

Om endringar på statsbudsjettet for 2003 under kapittel administrerte av Utanriksdepartementet

Les dokumentet

Vidare behandling av saka

Følg proposisjonen på Stortinget