St.prp. nr. 30 (2004-2005)

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgjevar: Samferdselsdepartementet

Om utbygging og finansiering av rv 546 Austevollsbrua (sambandet Huftarøy - Hundvåkøy) i Hordaland

Om utbygging og finansiering av rv 546 Austevollsbrua (sambandet Huftarøy - Hundvåkøy) i Hordaland

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget