St.prp. nr. 30 (2006-2007)

Om igangsettelse av første utbyggingstrinn for nytt digitalt nødnett

Om igangsettelse av første utbyggingstrinn for nytt digitalt nødnett

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget