Prop. 100 S (2010–2011)

Fullføring av utbygging og drift av Nødnett i hele Fastlands-Norge

Les dokumentet:

Følg proposisjonen på Stortinget