Prop. 100 S (2010–2011)

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Justis- og politidepartementet

Fullføring av utbygging og drift av Nødnett i hele Fastlands-Norge

Fullføring av utbygging og drift av Nødnett i hele Fastlands-Norge

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget