St.prp. nr. 31 (2000-2001)

Om samtykke til ratifikasjon av en frihandelsavtale med tilhørende vedlegg og protokoller mellom EFTA-statene og Makedonia, undertegnet i Zürich 19. juni 2000

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget