St.prp. nr. 32 (2002-2003)

Om samtykke til at Norge deltar i den 9. påfyllingen av Det afrikanske utviklingsfondet (AfDF IX)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget