St.prp. nr. 33 (1996-97)

Konsekvensutredning for jernbanetunnel under Gamlebyen i Oslo

Konsekvensutredning for jernbanetunnel under Gamlebyen i Oslo

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget