St.prp. nr. 33 (1999-2000)

Publisert under: Regjeringen Bondevik I

Utgjevar: Utenriksdepartementet

Om samtykke til ratifikasjon av Matvarehjelpkonvensjonen av 1. juli 1999

Om samtykke til ratifikasjon av Matvarehjelpkonvensjonen av 1. juli 1999

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget