St.prp. nr. 33 (2002-2003)

Om samtykke til at Norge deltar i den 13. kapitalpåfylling i Det internasjonale utviklingsfondet (IDA)
Omtale av enkelte Verdensbankspørsmål og norsk arbeid med disse

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget