St.prp. nr. 33 (2004-2005)

Om gjennomføring av E18 Grimstad - Kristiansand som OPS-prøveprosjekt med delvis bompengefinansiering

Om gjennomføring av E18 Grimstad - Kristiansand som OPS-prøveprosjekt med delvis bompengefinansiering

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget