St.prp. nr. 34 (2000-2001)

Om samtykke til ratifikasjon av Cartagena-protokollen om genmodifiserte organismer av 29. januar 2000 til konvensjonen om biologisk mangfold av 5. juni 1992

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget