St.prp. nr. 34 (2000-2001)

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg I

Utgiver: Utenriksdepartementet

Om samtykke til ratifikasjon av Cartagena-protokollen om genmodifiserte organismer av 29. januar 2000 til konvensjonen om biologisk mangfold av 5. juni 1992

Om samtykke til ratifikasjon av Cartagena-protokollen om genmodifiserte organismer av 29. januar 2000 til konvensjonen om biologisk mangfold av 5. juni 1992

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget