St.prp. nr. 34 (2005-2006)

Om endring av Stortingets vedtak 24. november 2005 om avgifter på drikkevareemballasje for budsjettåret 2006

Om endring av Stortingets vedtak 24. november 2005 om avgifter på drikkevareemballasje for budsjettåret 2006

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget