St.prp. nr. 35 (2000-2001)

Billighetserstatninger av statskassen

Billighetserstatninger av statskassen

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget