St.prp. nr. 35 (2005-2006)

Navigasjonssystemet Loran-C – forslag om forlenga drift i 2006

Navigasjonssystemet Loran-C – forslag om forlenga drift i 2006

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget