St.prp. nr. 35 (2008-2009)

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Nærings- og handelsdepartementet

BaneTele AS – salg av statens aksjer

BaneTele AS – salg av statens aksjer

Les dokumentet

Utrykt vedlegg: 

Aksjeeieravtale om Nye BaneTele

Følg proposisjonen på Stortinget