St.prp. nr. 36 (1996-97)

Om samtykke til godkjenning av EØS-komitéens beslutning nr. 59/96 av 25. oktober 1996 om endring av EØS-avtalens vedlegg XVII (Opphavsrett)

Om samtykke til godkjenning av EØS-komitéens beslutning nr. 59/96 av 25. oktober 1996 om endring av EØS-avtalens vedlegg XVII (Opphavsrett)

Les dokumentet

Tilråding fra Utenriksdepartementet av 28. februar 1997, godkjent i statsråd samme dag.

Følg proposisjonen på Stortinget