St.prp. nr. 37 (1996-97)

Om ein del løyvingsendringar m.v. for 1997 på Samferdselsdepartementets område

Om ein del løyvingsendringar m.v. for 1997 på Samferdselsdepartementets område

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget