St.prp. nr. 37 (2005-2006)

Om samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens ­beslutning nr. 120/2005 av 30. september 2005 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2004/109/EF av 15. desember 2004 om krav til åpenhet med ­hensyn til opplysninger om utstedere av verdipapirer

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget