St.prp. nr. 37 (2007-2008)

Om endring i statsbudsjettet for 2008 under kap. 1441 Statens forurensningstilsyn post 73 Tilskudd til biloppsamlingssystemet

Om endring i statsbudsjettet for 2008 under kap. 1441 Statens forurensningstilsyn post 73 Tilskudd til biloppsamlingssystemet

Om endring i statsbudsjettet for 2008 under kap. 1441 Statens forurensningstilsyn post 73 Tilskudd til biloppsamlingssystemet

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget