St.prp. nr. 38 (1998-99)

Om atomsikkerhetstiltak og støtte til politiske og økonomiske reformer i Russland og Baltikum

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget