St.prp. nr. 38 (2002-2003)

Om bompengefinansiering av prosjekter og tiltak i Tønsbergområdet

Om bompengefinansiering av prosjekter og tiltak i Tønsbergområdet

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget